Föreningen

Bygdegården drivs av föreningen Österundagården. En bygdegård är en allmän samlingslokal öppen för alla och förvaltas av en ideell styrelse, utsedd på demokratiska grunder.

Bli medlem

Medlemsavgift betalas till Österundagården bg 5397-5124, pris för enskild medlem 100:- och för familj 200:-. Uppge namn (på alla i familjen) adress och telefonnummer.

”Ursprungligen är bygdegården en allmän samlingsplats. Det är den fortfarande, men den har utvecklats till att bli så mycket mer. Här samlas människor för att åstadkomma något tillsammans. En bygdegård är vad människorna omkring gör den till. Möjligheterna begränsas enbart av den egna fantasin och förmågan att genomföra saker tillsammans”. Ur boken Bygdegården – möjligheternas hus.