Leaderprojekt

Under 2012 och 2013 har bygdegården drivit ett Leader-projekt för att förbättra utemiljön.