Österundabilder

Broby?, Johan Edvard Sundkvist (1881-1944)

Bokmärk permalänk.